023 - 534 11 58 Ma t/m Do, 9:00 - 17:30
Scholen met Succes
 • Onze onderzoeken
 • Klanten en cases
 • Over ons
 • Contact
 • Invullen
 • Inloggen

ONZE ONDERZOEKEN

Tevredenheidsonderzoek Ouders

Tevredenheidsonderzoek Ouders

Hiermee is Scholen met Succes groot geworden. Onze tevredenheidspeiling is in 1999 ontwikkeld en sindsdien periodiek verbeterd, steeds in nauwe samenspraak met het onderwijsveld. Het is dus de peiling die het langst bestaat en die de meeste onderwijservaring bevat. Onze peilingen worden zowel door de inspectie als door Q-primair goed gewaardeerd als beproefde standaardlijst en valide meetinstrument.

Hierna zijn de belangrijkste kenmerken van het Tevredenheidsonderzoek Ouders opgenomen.

Inzichten in onder andere:

 • hoe tevreden jouw ouders zijn over de school.

 • het oordeel van de ouders over de ontwikkeling van hun kind.

 • de verbeterpunten van de school en de groepen zijn vanuit het perspectief van ouders.

 • hoe jouw school scoort ten opzichte van landelijke PO–cijfers (benchmark).

Het Tevredenheidsonderzoek Ouders geeft inzicht in de belangrijkste ervaringen en verbeterpunten gezien door ouders. Het onderzoek levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden voor de verbetering van de school.

Relevante thema's

In het onderzoek komen onder meer de volgende thema’s aan de orde:

Schoolgebouw en omgeving van de school

Kennisontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

Begeleiding

Sfeer

Contact met de school

De leerkracht

Betrokkenheid

Imago

Schoolkeuze

Communicatie

Schooltijden, schoolregels, rust en orde

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze thema’s ontvangen?

Neem contact op

Getoetste aanpak

Samen optrekken, van a tot z ondersteund

Je kunt kosteloos gebruik maken van de Scholen met Succes Helpdesk. Hier kun je terecht voor al jouw vragen rond de onderzoeken, zoals voorbereiding en afname of de interpretatie en het communiceren van de resultaten. Zo sta je er nooit alleen voor.

Doelgroepen

Het Tevredenheidsonderzoek Ouders is in te vullen door alle ouders. Er is een speciale vertaal- en voorleesoptie voor de ouders die een andere taal spreken of minder taalvaardig zijn. Zo kunnen ook zij hun mening en ervaringen kunnen delen. Daarnaast denken wij mee in hoe je zorgt dat moeilijker bereikbare groepen ouders toch meedoen.

Ook beschikbaar voor: 

Personeel

100% maatwerk

Voor dit onderzoek maken we gebruik van een basisvragenlijst. De terminologie in de vragenlijst stemmen we volledig af op jouw school. Daarnaast kunnen we vragen uit de basisvragenlijst ‘schrappen’ die niet of minder relevant zijn voor jouw school en kunnen er altijd schoolspecifieke vragen toegevoegd worden.

Toepasbare rapportages

Na afloop van het onderzoek staan binnen één werkdag de rapportages klaar. Deze rapportages omvatten:

 • een school- en bestuursrapport met de gemiddelde scores van de ouders, een benchmark met de scholen van het eigen bestuur en een benchmark met alle deelnemende scholen

 • een basisrapportage met staafdiagrammen per vraag

 • een tabellenboek en databestand met de respons per vraag

 • de vragen van Vensters PO. Deze kunnen geüpload worden op www.scholenopdekaart.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie (aanpak, kosten, etc.) contact met ons op of vraag een online gesprek of (vrijblijvende) offerte aan.